«Livet- ikke alltid dans på roser, men lysere når vi danser sammen»